Taksäkerhet räddar liv

Snön ligger tung på ditt tak i Stockholm. Du behöver verkligen få bort snön snabbt innan det kommer mer. Risken är annars att taket skadas eller att någon som passerar får ett snöras över sig.

Stegen är vinglig men du lyckas ta dig upp med snöskyffeln. Tyvärr är det halt och du glider ner från taket. Denna typ av olycka är bland de vanligare, så du är inte ensam. Taksäkerhet handlar inte bara om att vara medveten om riskerna.

Genom att utrusta taket med rätt typ av anordningar kan över tusen olyckor om året förhindras. För det är framförallt vintertid som olyckan är framme. Visserligen förekommer fallolyckor från tak året om. Det kan vara i samband med att fixa hängrännor eller byta en takpanna. Så genom att anlita ett företag som kan bedöma vilka åtgärder som behövs kan du också känna dig tryggare.

Vad är taksäkerhet?

Taksäkerhet består av två delar. En del som handlar om att kunna göra riskbedömningar. Exempelvis byggnadsarbetare och sotare har riskbedömningar i ryggraden. Det handlar även om skyddsutrustning. Som privatperson kan det vara bra att läsa på hur du ska tänka. Ska du arbeta på taket bör du också se över vilken rekommenderad skyddsutrustning som du behöver.

En annan del av taksäkerheten handlar om att utrusta taket med vissa anordningar. Rangliga stegar ska därmed utgå och ersättas med mer stabila alternativ. Det kan vara skyddsräcken och glidskydd. Fördelen för dig som bor i Stockholm är att det finns bra företag som kan hjälpa dig med taksäkerhet. Läs mer om taksäkerhet på denna hemsida: taksäkerhetstockholm.nu