Bra markarbeten säkerställer husets framtid

Ser man till husbyggnationer – oavsett om det handlar om större fastigheter där en massa lägenheter finns eller till vanliga villor och småhus – så börjar samtliga på samma sätt och detta i form av markarbeten. Vikten av markarbeten får inte underskattas då det är dessa som gör att huset i fråga står stabilt i framtiden, att det inte sätter sig eller faller ihop.

Det som dock visat sig vara väldigt oroväckande är att väldigt många, främst privatpersoner, verkar underskatta denna fråga och inte ta den på så så stort allvar som man måste göra. Med potentiella, framtida katastrofer som följd. Anledningen till att man slarvar med markarbeten beror främst på två aspekter – dels vill man spara pengar och dels så vill man också komma igång så fort som möjligt med byggnationen i fråga. Om vi nedan förklarar lite kring markarbeten och hur man som privatperson ska gå tillväga och tänka på gällande detta så kan vi rada upp några viktiga punkter.

Vi håller oss till staden Stockholm då det är där som man bygger mest i Sverige och för att det också är där som de flesta problemen kring markarbeten uppenbarat sig. Kort sagt, här kommer några viktiga punkter och parametrar att ha i åtanke då det kommer till markarbeten i Stockholm:

  • Priset varierar. Man kan nästan aldrig säga att ett markarbete kommer att kosta en specifik summa innan man sätter igång. Allt handlar om hur jorden ser ut och hur mycket som måste schaktas bort. Dessutom så skiljer sig också priserna mellan två olika företag verksamma med markarbeten i Stockholm sig åt också – något som ytterligare försvårar för en privatperson. I Stockholm måste man av den anledningen se till att kontakta flera företag snarare än ett- eller två, det kan man tjäna mycket på.
  • Kvaliteten är viktigast. Markarbeten är som vi sa otroligt viktiga och därför är val av företag något som inte enbart ska baseras på priset. En billig firma i Stockholm kan vara en klar indikation på att företaget i fråga inte håller den standard man har rätt att kräva och därför måste man vara beredd på att undersöka innan man skriver ett kontrakt. Ring referenser och försök att hitta bokslut på internet.
  • Geoteknisk undersökning innan. Detta är viktigt i frågan om markarbeten och kan spara mycket pengar. Även om det kan vara svårt förutse vad som finns under jorden så kan det ändå vara bra att veta vilken typ av mark det handlar om. Chansar man och väljer bort en geoteknisk undersökning så finns det också en risk att bygget blir stående eller att det visar sig kosta väldigt mycket mer pengar än vad man från en början trott och budgeterat med. Hittar man vid en geoteknisk undersökning stora klippor eller berghällar så kan det vara nödvändigt att spränga och då kanske det i själva verket är mer ekonomiskt hållbart att sikta på ett annat område eller någon annan lösning.

Om du vill läsa mer om markarbeten, gå till denna sida: markarbetenstockholm.nu

Bergsprängning Stockholm – välj rätt företag

I samband med att man planerar att bygga något på en tomt så kan en bergsprängning i Stockholm vara nödvändig. Ska du exempelvis bygga en villa, ett attefallshus, ett garage eller anlägga en pool på din tomt så måste fokus ligga på markarbetet. Handlar det om stenig, bergig och kuperad mark – vilket inte är ovanligt i Stockholm – så kan du också bli tvungen att genomföra en bergsprängning innan projektet kan starta på allvar. Rådet i den frågan är att fokusera på kvalitet snarare än på att hitta lägsta möjliga pris.

En bergsprängning i Stockholm handlar om ett projekt som nästan alltid ser olika ut beroende på var den ska äga rum. Dels så handlar det om vilken typ av sten som ska sprängas, dels om hur pass djupt man måste gå och dels också om hur närheten till grannarna ser ut. En annan faktor som påverkar är även naturen och det övriga området. Det finns många saker att ta hänsyn till i samband med en bergsprängning i Stockholm och man ska veta att detta också gör att vissa företag är bättre lämpade än andra.

Rutin ger mer säkerhet

Även den mest rutinerade bergsprängaren kan göra felberäkningar vad gäller exempelvis laddningar och vibrationer efter sprängning – något som kan göra att stenar yr omkring samt att fönster på närliggande hus kan gå sönder av de skakningar som en sprängning för med sig.

Erfarenhet är väldigt viktigt – en person som jobbat med bergsprängning under en längre tid kan, på ett tydligare sätt, avgöra hur man ska ta sig an ett projekt. En relativt ny person inom yrket gör ofta misstag. Läropengar, visst – men du vill ogärna att det ska drabba dig och därmed sinka dig i ditt husbygge, eller hur?

Se till att fokusera på att det företag du väljer har många år på nacken och att de kan verifiera sin kunskap genom att sätta dig i kontakt med referenser. Detta gör att du minskar risken för en undermålig bergsprängning och att du istället får en flygande start på ditt projekt.

Bygga pool – tips & råd

Om det är något som visat sig i spåren av pandemin så är det att vi de facto har det ganska bra hemma. Att vi inte kunnat resa har öppnat ögonen för många och begreppet hemester kommer att vara mer än bara en fluga. Det har också gjort att många sett över sina hus och skapat små oaser för extra njutning.

Att bygga pool har blivit ett tydlig exempel på detta. Villaägare väljer att bygga pool och genom detta också slippa stressen över att hela tiden göra någonting. Semestern blir fast förankrad på den egna tomten och med detta infinner sig också lugnet.

Ett poolbygge handlar emellertid också om ett ganska stort – och ganska dyrt – projekt. Det är ingenting som sker som en följd av en spontan tanke och som frukten av en plötsligt ingivelse. Det ska grävas, det ska ordnas med värme och det marken runt omkring ska även den återställas – kanske genom exempelvis ett snyggt trädäck. Vi tänkte av den anledningen visa upp några enkla tips och råd kring att bygga pool. Enligt följande:

  • Planera och läs på. Hur stor pool får du plats med – och i vilken form och i vilket material ska den byggas i? Vilket läge på din tomt ger maximal effekt från solen och hur ska du skydda mot insyn? Att bygga pool handlar om planering och ju bättre du planerar, desto mer nytta får du också av poolen i framtiden. Ta gärna hjälp i denna fråga. Rådgör med den leverantör du väljer och ta hjälp av dennes kunskaper i frågan!

Bygglov? Det krävs sällan, men etablera ändå en kontakt med Byggnadsnämnden innan du sätter igång. Samma sak med grannarna. Informera om dina planer och ta del av deras eventuella åsikter i frågan.

Professionellt grävarbete. En, givetvis, viktig del i att bygga pool handlar om att gräva och i övrigt förbereda marken. Gå igenom alla alternativ, ta in offerter och gör ditt val med omsorg.

Framtiden? Tänk långsiktigt. En pool idag kan vara skoj – men hur ser det ut om 10-20 år? Poolen kommer att kräva vissa uppoffringar i form av skötsel och i samband med vintern- och sommaren. En annan sak gäller uppvärmningen. Det kommer att kosta några kronor varje månad och har du exempelvis bergvärme så kan du koppla uppvärmningen till bergvärmepumpen – om det finns kapacitet. Lös dessa frågor innan.