Låt inte dina fönster i Stockholm gå förlorade – satsa på en fönsterrenovering!

Släng inte bort dina gamla fönster! Förr i tiden byggdes fönster i Stockholm av det bästa virket och de tål mer än en fönsterrenovering. Det är fönstren värda.

Det kan vara frestande att kasta de gamla fönstren på ditt hus i Stockholm om de börjar se slitna ut. Du kanske tänker att nya plastfönster är underhållsfria och fyller samma funktion. Man ser ju ändå ut genom dem. Men nya fönster kommer aldrig passa lika bra på huset som dina gamla.

Faktum är att nya fönster inte alltid är så bra för gamla hus. Det krävs till exempel en annan typ av ventilation när man har så täta fönster, annars kan det bli för fuktigt inne i huset. Fönster från tiden före 1960-talet är dessutom gjorda av mycket tätt virke som håller för en fönsterrenovering.

Dina fönster håller förmodligen för en fönsterrenovering

Idag är det i princip omöjligt att hitta så bra trä som gamla fönster är byggda av. Man sparade det starkaste och finaste virket för att bygga fönster, eftersom de kräver de bästa materialen för att hålla för åratal av väder och vind. Det skulle vara synd om du bara slängde bort det.

Ett tips är att istället ta kontakt med en firma med experter på fönsterrenovering. De vet hur gamla fönster är uppbyggda och de vet hur fönstren ska underhållas. Det är ett riktigt hantverk att renovera fönster. Slå ett slag för både miljö och kompetens – renovera dina fönster!

Bra markarbeten säkerställer husets framtid

Ser man till husbyggnationer – oavsett om det handlar om större fastigheter där en massa lägenheter finns eller till vanliga villor och småhus – så börjar samtliga på samma sätt och detta i form av markarbeten. Vikten av markarbeten får inte underskattas då det är dessa som gör att huset i fråga står stabilt i framtiden, att det inte sätter sig eller faller ihop.

Det som dock visat sig vara väldigt oroväckande är att väldigt många, främst privatpersoner, verkar underskatta denna fråga och inte ta den på så så stort allvar som man måste göra. Med potentiella, framtida katastrofer som följd. Anledningen till att man slarvar med markarbeten beror främst på två aspekter – dels vill man spara pengar och dels så vill man också komma igång så fort som möjligt med byggnationen i fråga. Om vi nedan förklarar lite kring markarbeten och hur man som privatperson ska gå tillväga och tänka på gällande detta så kan vi rada upp några viktiga punkter.

Vi håller oss till staden Stockholm då det är där som man bygger mest i Sverige och för att det också är där som de flesta problemen kring markarbeten uppenbarat sig. Kort sagt, här kommer några viktiga punkter och parametrar att ha i åtanke då det kommer till markarbeten i Stockholm:

  • Priset varierar. Man kan nästan aldrig säga att ett markarbete kommer att kosta en specifik summa innan man sätter igång. Allt handlar om hur jorden ser ut och hur mycket som måste schaktas bort. Dessutom så skiljer sig också priserna mellan två olika företag verksamma med markarbeten i Stockholm sig åt också – något som ytterligare försvårar för en privatperson. I Stockholm måste man av den anledningen se till att kontakta flera företag snarare än ett- eller två, det kan man tjäna mycket på.
  • Kvaliteten är viktigast. Markarbeten är som vi sa otroligt viktiga och därför är val av företag något som inte enbart ska baseras på priset. En billig firma i Stockholm kan vara en klar indikation på att företaget i fråga inte håller den standard man har rätt att kräva och därför måste man vara beredd på att undersöka innan man skriver ett kontrakt. Ring referenser och försök att hitta bokslut på internet.
  • Geoteknisk undersökning innan. Detta är viktigt i frågan om markarbeten och kan spara mycket pengar. Även om det kan vara svårt förutse vad som finns under jorden så kan det ändå vara bra att veta vilken typ av mark det handlar om. Chansar man och väljer bort en geoteknisk undersökning så finns det också en risk att bygget blir stående eller att det visar sig kosta väldigt mycket mer pengar än vad man från en början trott och budgeterat med. Hittar man vid en geoteknisk undersökning stora klippor eller berghällar så kan det vara nödvändigt att spränga och då kanske det i själva verket är mer ekonomiskt hållbart att sikta på ett annat område eller någon annan lösning.

Om du vill läsa mer om markarbeten, gå till denna sida: markarbetenstockholm.nu