Fastighetsservice i Karlstad med brett utbud

Om fastigheter och hyresgäster ska må bra, behöver husen vårdas dagligen. Oavsett hur många fastigheter du äger kan du anlita fastighetsservice i Karlstad.

Sättet att sköta fastigheter har förändrats. I äldre tider hade en fastighet oftast sin egen vicevärd som kunde regera över ett helt kvarter med hyreshus som en okrönt kung. Hus och omgivande trädgård sköttes med fast hand och det kunde gå illa för den som vågade gå på en gräsmatta där skylten “Förbjudet att beträda gräsmattan” hade satts upp.

Idag måste en hyresgäst ringa ett journummer för att få tag i en fastighetsskötare. När man väl kommit igenom telefonslussen går det att läsa in ett meddelande. Och som ett mirakel kan ett eventuellt problem vara löst dagen därefter. Fastighetsskötaren finns med andra ord men syns inte alltid.

De uppgifter som tidigare sköttes av en vicevärd läggs idag mestadels ut på entreprenad, där ett specialistföretag sköter en heltäckande fastighetsförvaltning. Och rollen som kvarterets ordningsman har på något sätt försvunnit även om ordning och reda fortfarande gäller i trapphus, tvättstuga, gångar och grönområden. 

Fastighetsservice i Karlstad på entreprenad

Du har lyckats förvärva ett mindre bestånd av hyresfastigheter i Karlstad. Du ser i första hand investeringen som en kapitalplacering. Du kan inget om fastigheter och vet inte mycket om behovet av daglig skötsel. Att anställa en egen fastighetsskötare är inte att tänka på och istället vill du leja ut fastighetsskötseln. 

Vad innebär då daglig skötsel av hyresfastigheter? Om trappstädningen inte fungerar kommer hyresgästerna att reagera direkt och en trappuppgång med hiss ska städas en gång i veckan. Om något blir fel i en tvättstuga måste det åtgärdas omedelbart. Runt fastigheterna finns mycket att göra. Gångar ska sandas när det har snöat eller frusit. På hösten ska nedfallna löv samlas ihop. Om det finns risk för att snö eller istappar kan falla ned från taken måste de skottas.

Varför bekymra sig för allt detta när det går att teckna avtal med ett företag som kan sköta fastighetsservice i Karlstad? Företaget har många strängar på sin lyra förutom daglig skötsel. Bolaget har exempelvis en maskinpark som gör att de  kan utföra nyanläggningar av parkeringsplatser, grönytor och lekplatser.