Brandskyddsmålning – enorma fördelar 

Hur kan man förhindra en brand från att sprida sig? Att det börjar brinna är en sak och det handlar ofta om olyckor som är svåra att förhindra. Det stora arbetet, i och med detta, ligger i att minska riskerna och konsekvenserna av en brand. 

Att den sprider sig kan få enorma konsekvenser och skörda både människoliv och innebära stora, ekonomiska förluster. En brandskyddsmålning är ett effektivt sätt att stänga inne en brand i en brandcell, samtidigt som det också innebär att det underliggande materialet skyddas. 

Ser man till en brandskyddsmålning så är detta ett enormt vapen i den egna brandsäkerheten. En brandskyddsmålning innebär att man applicerar en speciellt typ av färg som sväller och blir porös – och som i och med detta också fungerar som ett bra skydd för exempelvis stålkonstruktioner.

Brandskyddsmålning förhindrar spridning 

Just stål är ett material som annars A) används i många svenska byggnader och B) som inte klarar av hetta så bra. Att en byggnad kollapsar i samband med en brand är en mardröm och om detta sker så är det inte ovanligt att det handlar om just en stålkonstruktion som tappat sin styrka och bärighet som en följd av den höga temperaturen. 

Om man genomför en brandskyddsmålning över dessa partier så minimeras risken – och ett räddningsarbete kan inledas på ett både effektivare och säkrare sätt. Samma sak gäller för ett annat mardrömsscenario. Att en eld tar fart i ett rum är en sak – att den sprids från rum till rum med blixten hastighet är en helt annan. Det senare är något som måste förhindras till varje pris. 

En brandtätning i kombination med en brandskyddsmålning ger ett bra skydd mot detta och köper viktiga minuter för en evakuering. Det blir, till syvende och sist, en skillnad mellan liv och död. Det kostar pengar, men det handlar också om en investering som man aldrig kan sätta ett pris på. 

Brandisolering kan rädda hus och hem när olyckan är framme

Brandisolering kan vara skillnaden mellan ett enda brandskadat rum och en helt nedbrunnen villa. Självklart ska den utföras enligt gällande branschstandard.

För att förhindra spridning av eld och rök i byggnader krävs ett flertal säkerhetsåtgärder. Brandisolering är en särskilt viktig sådan. Fastighetsbränder sprider sig ofta mycket snabbt, och utan fullgod brandisolering kan förloppet vara fullkomligt överväldigande. Det kan till och med vara fråga om fara för liv, eftersom bränder kan spridas så snabbt att personer som befinner sig i byggnaden inte hinner ta sig ut i tid. 

Detta bör självklart undvikas till varje pris, och därför bör alla fastighetsägare regelbundet göra noggranna besiktningar av sitt befintliga system för brandskydd. Många nöjer sig med att säkerställa att brandsläckare och brandvarnare finns på plats, men detta är ofta inte tillräckligt för att verkligen vara skyddad mot sådan förödelse som en brand kan föra med sig.

Beställ besiktning av befintlig brandisolering – ta hjälp av expert

Det går sällan att se med blotta ögat om en fastighet har komplett brandisolering eller ej. Att granska den nuvarande brandisoleringen i ett hus kräver generellt att man tar kontakt med en expert på ämnet. Arbeten med brandisolering faller ofta in under ROT-avdraget, vilket gör att man inte behöver backa från att kontakta en expert av ekonomiska skäl.
Även försäkringsbolaget brukar bli glada när deras kunder som äger fastigheter tar brandskydd och brandisolering på allvar. Denna glädje kan ibland avspeglas på premien för villaförsäkringen, i alla fall om man tagit hjälp av en professionell aktör inom brandskydd och brandisolering. Då kan man vara säker på att brandisoleringen är genomförd enligt branschstandard och enligt myndigheternas rekommendationer.