Brandisolering kan rädda hus och hem när olyckan är framme

Brandisolering kan vara skillnaden mellan ett enda brandskadat rum och en helt nedbrunnen villa. Självklart ska den utföras enligt gällande branschstandard.

För att förhindra spridning av eld och rök i byggnader krävs ett flertal säkerhetsåtgärder. Brandisolering är en särskilt viktig sådan. Fastighetsbränder sprider sig ofta mycket snabbt, och utan fullgod brandisolering kan förloppet vara fullkomligt överväldigande. Det kan till och med vara fråga om fara för liv, eftersom bränder kan spridas så snabbt att personer som befinner sig i byggnaden inte hinner ta sig ut i tid. 

Detta bör självklart undvikas till varje pris, och därför bör alla fastighetsägare regelbundet göra noggranna besiktningar av sitt befintliga system för brandskydd. Många nöjer sig med att säkerställa att brandsläckare och brandvarnare finns på plats, men detta är ofta inte tillräckligt för att verkligen vara skyddad mot sådan förödelse som en brand kan föra med sig.

Beställ besiktning av befintlig brandisolering – ta hjälp av expert

Det går sällan att se med blotta ögat om en fastighet har komplett brandisolering eller ej. Att granska den nuvarande brandisoleringen i ett hus kräver generellt att man tar kontakt med en expert på ämnet. Arbeten med brandisolering faller ofta in under ROT-avdraget, vilket gör att man inte behöver backa från att kontakta en expert av ekonomiska skäl.
Även försäkringsbolaget brukar bli glada när deras kunder som äger fastigheter tar brandskydd och brandisolering på allvar. Denna glädje kan ibland avspeglas på premien för villaförsäkringen, i alla fall om man tagit hjälp av en professionell aktör inom brandskydd och brandisolering. Då kan man vara säker på att brandisoleringen är genomförd enligt branschstandard och enligt myndigheternas rekommendationer.