Trädfällning i Sollentuna: Vad du behöver veta

Sollentuna, med sin vackra natur och grönskande träd, är en plats där många människor äger egna tomter och trädgårdar. Ibland kan det bli nödvändigt att ta itu med trädfällning på ens egendom, men innan du tar fram motorsågen och börjar hugga, finns det några viktiga saker att tänka på. I denna artikel kommer vi att utforska reglerna och riktlinjerna för trädfällning i Sollentuna samt ge dig några tips för att göra det på ett säkert sätt.

När det kommer till att fälla träd i Sollentuna, är det första du bör vara medveten om att du generellt har rätt att fälla träd som står på din egen tomt. Detta innebär att om du har ett träd på din egendom som du anser vara farligt eller olämpligt, har du vanligtvis rätt att ta bort det. Det är dock viktigt att komma ihåg att det finns undantag och regler som du måste följa.

Om du planerar att fälla ett träd som är nära gränsen till din grannes egendom, bör du rådgöra med din granne och komma överens om trädfällning. Att göra detta kan undvika potentiella konflikter och tvister i framtiden. Det är också viktigt att tänka på trädens ekologiska värde. Vissa trädarter är skyddade, och att fälla dem kan kräva tillstånd från kommunen. Innan du går vidare med trädfällningen är det klokt att kontakta Sollentuna kommun och be om råd angående eventuella tillstånd eller regler som gäller för det specifika trädet du vill ta bort.

Vad är de praktiska övervägandena?

När du har fått klartecken från kommunen eller dina grannar och är redo att påbörja trädfällningen, finns det flera praktiska överväganden att tänka på. Först och främst är det viktigt att bedöma trädets storlek och skick. Stora träd kan vara en utmaning att fälla själv och kan kräva specialutrustning och kunskap. Det är bäst att anlita en professionell trädfällare om du är osäker på hur du ska hantera ett stort träd.

En annan viktig aspekt att ta hänsyn till är vindriktningen. Vinden kan påverka hur trädet faller och utgöra en risk för omkringliggande strukturer och människor. Innan du börjar fälla trädet, se till att du har noggrant bedömt vindförhållandena och tagit dem i beaktande. Om det blåser mycket eller om vinden ändrar riktning under trädfällningen, kan det vara bäst att vänta på bättre väderförhållanden eller att anlita en professionell trädfällare.

Varför behålla stora träd?

Slutligen är det värt att överväga om det är nödvändigt att fälla ett stort träd. Stora träd har flera positiva egenskaper, inklusive att de ger skugga, bidrar till att förbättra luftkvaliteten och kan vara livsmiljöer för många olika arter av djur och växter. Ibland kan det vara värt att behålla ett träd även om det skymmer din utsikt eller påverkar din egendom på andra sätt. Innan du bestämmer dig för att fälla ett stort träd, överväg att rådgöra med en expert på trädfällning eller en arborist som kan ge dig råd om alternativa lösningar.

Trädfällning Nacka – tänk på detta 

Inför en trädfällning i Nacka finns det en massa olika saker att tänka på. Att fälla ett träd är farligt och med fel teknik så kan man både skada sig själv, andra och exempelvis egendom. Att se ett träd falla med full kraft i en annan riktning än vad man tänkt och planerat är långt ifrån optimalt – i synnerhet om det handlar om att det faller mot det egna, eller grannens, hus. 

Vi tänkte här nedan rada upp några viktiga saker att tänka på inför en trädfällning i Nacka – något som ser ut som följer: 

  • Ta reda på om man får fälla trädet. I vissa fall så kan en trädfällning inom detaljplan innebära att man måste ansöka om marklov. Kontakta alltid Byggnadsnämnden innan du går vidare och se över vad som gäller. 
  • Behöver du fälla trädet? Träd fyller en viktig funktion i att dels binda koldioxid och dels i att bidra till ett rikare djurliv och mer biologisk mångfald. Utöver detta så absorberar de även ljud bidrar till mindre buller. Dessutom är träd vackra och får oss att må bättre. Ska du exempelvis genomföra en trädfällning i Nacka i syfte att få mer kvällssol eller sol under morgonen så kan det mycket väl vara så att en beskärning av trädkronan fungerar minst lika bra. Kontakta ett företag inom trädfällning för rådgivning innan. De skickliga och utbildade arboristerna kan ge dig guidning i frågan. Är trädet sjukt så handlar det däremot om någonting helt annat: där måste en trädfällning äga rum. 

Professionell hjälp är att föredra. En trädfällning är farlig och många gör sig illa i samband med att en sådan sker. Genom att anlita proffs så garanteras du en trygg och säker trädfällning i Nacka där en gedigen riskanalys sker innan och ligger som grund för jobbet. Du kan använda Rut och dra av halva kostnaden för arbetet. Det är värt att betala för proffs!

Mer information om trädfällning kan du hitta på Lindsträdfällning.se