Husbesiktning i Stockholm före köp

Den som köper en villa utan att låta besiktiga objektet kan komma att ändra sig. Låt en firma som utför husbesiktning i Stockholm inspektera villan före köp!

De flesta som köper en bil vill gärna köra en runda innan de bestämmer sig för köp. Vid ett husköp är det förstås inte möjligt att bo i villan innan det är dags att skriva under ett köpekontrakt. Dessutom kan det vara svårt för en lekman att hitta eventuella brister i villan. Men ett proffs som till vardags utför husbesiktning har öga för sådant.

Den säljare som tagit initiativet till husbesiktning och kan visa upp ett protokoll från en certifierad besiktningsman, har en bra förhandlingsposition. Det kan till och med öka trovärdigheten om protokollet pekar ut åtgärder som måste göras.

Husbesiktning i Stockholm och undersökningsplikt

Att ha köpt ett äldre hus och upptäcka att det finns fukt och mögel dolt bakom en vägg i badrummet eller vid en källarvägg, blir till en nedslående upplevelse. En ryggmärgsreaktion är att kontakta säljaren och påtala felet. Men om köparen inte uppfyllt sin undersökningsplikt blir det svårt att driva en rättslig process och få skadestånd eller nedsättning av köpeskillingen.

Ett företag som arbetar med husbesiktning i Stockholm vet av erfarenhet var eventuella fel i ett hus kan uppstå. Och i de allra flesta fall, har äldre hus någon form av skavank. Inte sällan handlar det om fuktskador som i sin tur beror på att husets dränering är dålig. En inspektion kan ge råd och förslag till vad som bör åtgärdas.