Säkra och anpassade transporter och förvaring

Lastväxlarflak är främst avsedda att användas i situationer där varor eller material ska fraktas från en plats till en annan. I vissa fall används de också vid tillfällig förvaring.

Arbetar man i en verksamhet där transporter av material och varor är vanligt förekommande eller rentav navet i verksamheten har man behov av lastväxlarflak. Det blir enkelt att med hjälp av ramar lyfta ner den förpackade lasten i marknivå eller att flytta över den till någon annan typ av transport.

Det är heller inte ovanligt att själva flaken används som förvaringskärl under en kortare eller längre tid. Exempelvis kommuner har ofta behov av att under perioder ha behållare stående för sådana ändamål. Företag som sysslar med byggnation, reparationer eller rivning av byggnader av olika slag likaså.

Specialbygge eller standardmodell?

För de flesta passar standardmodeller utmärkt. Ett välgjort lastväxlarflak är oerhört hållbart och kan användas i många år. I en åkeriverksamhet kommer visserligen slitaget att vara ganska stort men vi talar ändå om många år. Har man lantbruk kan flaket vara livet ut.

Sedan finns andra typer av verksamhet som kräver specialanpassningar. Bara du själv kan svara på frågan om hur ditt lastväxlarflak behöver vara utformat. Vad du behöver göra är att ta kontakt med en kompetent tillverkare för att diskutera vad som är möjligt och vad som inte är det.

Det är alltid värt att lägga tid på att hitta en kompetent tillverkare med erfarenhet och experimentlusta. Din specialanpassning kan bli framtidens standardflak och bli till gagn för många. Mer om lastväxlarflak hittar du här: lastväxlarflak.nu