Mindre buller med akustik konsult 

Den som bygger en mässhall eller ett varuhus tar oftast hjälp av en akustik konsult. Med rätt materialval i golv, tak och väggar dämpas bullernivån betydligt. 

När man inreder paviljonger för exempelvis förskoleverksamhet är man noga med att ha bullerdämpande material. Stora teaterfoajéer, varuhus och restauranger har ofta nedsänkta innertak med akustikplattor som suger upp sorl och annat störande ljud. Innan byggnaden tas i bruk tar man hjälp av en akustik konsult som rekommenderar lämpliga åtgärder och material. 

Akustiken är viktig, både i en musiksal och på en restaurang, fast på olika sätt. Den som arbetar som akustik konsult har ofta ett stort nätverk med kompetens inom arkitektur, musikvetenskap och byggnadsteknik. Ljud kan vara störande och det kan vara berikande. Det måste anpassas efter verksamheten och den befintliga lokalen. 

Ta hjälp av akustik konsult 

En ljudanläggning i en kyrka eller musiksal ska öka ljudkvaliteten. Publiken vill höra vad som sägs och sjungs utan rasp och oljud. Bullerdämpning i en restaurang ska minska ljudvolymen. Kanske går man dit med en god vän för att ha en mysig måltid och kunna prata, men om det slamrar och ekar där vill man snabbt gå därifrån. 

En konsult inom akustik kan ge goda råd om hur man kan undvika störande oljud. Det gamla rådet om att ha massor av textilier i lokalen kolliderar ibland med kraven på perfekt hygien och ett underhållsfritt rum. Istället för dammsamlande gardiner kan man välja golvmaterial med maximalt ljudabsorberande egenskaper. Det är mysigt, men ändå både fräscht och lättstädat.