Leveransvillkor
 Vi använder oss av PostNords tjänster för alla leveranser.
– Leveranstid
Beställda paket skickas inom 72 timmar om produkten finns i vårt lager. Det kan finnas undantag för specialtillverkade beställningar.
Retur & Ångerrätt
Som konsument har du 14 dagars ångerrätt från dess att du mottagit din beställning på köp gjorda via www.swestone.se. Ångerrätten regleras i Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59). Det finns undantag där ångerrätten inte gäller (Kap 2, 11 §) och detta innefattar bland annat varor som är specialtillverkade efter konsumentens anvisningar eller som har en tydlig personlig prägel.
För att nyttja din ångerrätt behöver du ångra dig muntligen eller skriftligt inom 14 dagar från att du mottagit din beställning. Detta skall göras till vår kundtjänst på telefonnummer 0101-78 88 88, eller via e-mail till info@swestone.se. Du står själv för returfrakten och ansvarar för att produkten är väl paketerad och når Swestone oskadad.
Som konsument står du för returfrakt. Om det inte är fel på varan.
Användarvillkor

Användarvillkor

Denna sida (och sidorna det här refereras till) anger användarvillkoren (”Användarvillkoren”) enligt vilka du kan använda webbsidan www.swestone.se (”Webbsidan”), antingen som besökare eller som registrerad användare. Vänligen läs dessa villkor noggrant innan du börjar använda Webbsidan. Genom att använda Webbsidan indikerar du att du accepterar dessa Användarvillkor och att du kommer följa dem. Din användning av någon del av Webbsidan visar att du godkänner dessa Användarvillkor vilka blir gällande då du först använder Webbsidan. Om du inte accepterar Användarvillkoren bör du sluta använda Webbsidan omedelbart.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra i dessa Användarvillkor genom att publicera ändringar online, utan att först meddela dig. Du är ansvarig för att regelbundet kontrollera information online för att få reda på ändringar i tid. Fortsätter du använda Webbsidan efter publiceringar av ändringar, innebär det att du accepterar de ändrade Användarvillkoren.

Du är ansvarig för all åtkomst till Webbsidan genom din internetuppkoppling och för att informera möjliga andra användare om dessa Användarvillkor.

Du ska inte på något vis använda Webbsidan till eller delge oss eller Webbsidan eller någon annan användare av Webbsidan någonting som på något sätt:

  1. a) är ett brott mot någon lag, författning, reglering eller stadga av tillämplig jurisdiktion;
  2. b) är bedrägligt, kriminellt eller olagligt;

Kommentarer och annat material som lämnas på Webbsidan är inte tänkt att vara rådgivande. Vi avsäger oss därför allt ansvar för tillit som lagts på sådana uppgifter som någon besökare lämnat på Webbsidan, eller någon som kan vara informerad om dess innehåll.

Webbsidans tillgänglighet, säkerhet och riktighet

Trots att vi eftersträvar att ha Webbsidan tillgänglig 24 timmar om dygnet, kan vi inte hållas ansvariga för att Webbsidan av någon anledning någon gång inte skulle vara tillgänglig. Vi garanterar inte att din tillgång till Webbsidan kommer vara oavbruten, i rätt tid och utan fel

Vi garanterar inte att Webbsidan är kompatibel med all hård- eller mjukvara som du använder. Vi ska inte hållas ansvariga för skador som kan uppkomma på din datautrustning, mjukvara eller annan tillhörighet, genom virus eller annan kod, beroende på din tillgång till eller ditt användande av Webbsidan. Vi ska heller inte hållas ansvariga för tredje persons handlingar.

Registrering för användning av tjänsten

Om du vill göra en beställning på Webbsidan för att köpa någon produkt listad på Webbsidan, kan du

registrera ett användarkonto (”Konto”) på Webbsidan, vilket du kommer ha tillgång till genom Webbsidans del ”Mitt användarkonto”. För att registrera dig behöver du uppge ditt namn, din adress och e-postadress och möjligen även annan personlig information.

När du har registrerat dig på Webbsidan kommer du bli ombedd att skapa ett användarnamn och ett lösenord för ditt Konto. Du måste hålla lösenordet hemligt och omedelbart kontakta oss om lösenordet hamnar i orätta händer eller om någon utan tillåtelse använder din e-postadress eller ditt Konto eller om du känner till något annat säkerhetsproblem. Du godkänner att personer som du lämnat dina inloggningsuppgifter till har rätt att handla i ditt namn gällande användandet av ditt Konto. Vänligen tänk på att du är helt ansvarig om du inte håller ditt lösenord hemligt.

Du måste vara registrerad med en giltig personlig e-postadress som du regelbundet använder, bl.a. för att information om handläggning ska kunna skickas till dig. Vi kan kräva att du validerar ditt Konto vid registreringen om vi misstänker att du har använt en felaktig e-postadress.

   Vi förbehåller oss rätten att stänga ditt Konto om en användare stör Webbsidan på något sätt.

När du registrerar ett Konto, och när du loggar in på detta därefter, kan du välja om du vill mottaga informationsutskick (t.ex. nyhetsbrev, information om erbjudanden). Du kan när som helst säga upp ditt abonnemang på sådan utskick genom att logga in på ditt Konto.

Vi sparar information gällande dina beställningar på varor listade på Webbsidan, men av säkerhetsskäl kan du inte direkt ta del av denna information. Denna information finner du dock om du loggar in på ditt Konto. Där kan du se information rörande dina genomförda, öppna eller nyligen skickade beställningar samt hantera och spara adressinformation, bankuppgifter och nyhetsbrev som du eventuellt abonnerar på.

Varumärken

Swestone Scandinavias namn och logotyper och alla relaterade namn, designmärken och slogans är våra varumärken.

Immaterialrätt

Vi är ägare eller licensinnehavare till alla immateriella egendomar på Webbsidan och i materialet som publiceras på den. Dessa egendomar är skyddade av upphovsrättslagar och –fördrag över hela världen. Eftertryck förbjudes.

Du får inte på något sätt ändra utskrifter eller digitala kopior av materialet på Webbsidan och du får inte använda illustrationer, fotografier, video- eller ljudsekvenser eller annan grafik separerad från tillhörande text.

Du får inte använda något material på Webbsidan i marknadsföringssyfte utan tillstånd från oss eller våra licensgivare.

Om du skriver ut, kopierar eller laddar ner någon del av Webbsidan i strid med Användarvillkoren upphör din rätt att använda Webbsidan omedelbart och du måste, enligt ditt val, returnera eller förstöra alla kopior av materialet du har gjort.

Information om dig och dina besök på Webbsidan

Vi hanterar information om dig i enlighet med vår Sekretesspolicy. Genom att använda Webbsidan godkänner du detta och garanterar att alla uppgifter om dig är korrekta.

Överföringar genom Webbsidan

Avtal för tillhandahållandet av produkter, slutna genom Webbsidan eller som ett resultat av dina besök, regleras genom våra Allmänna Villkor.

Tillämplig lag och jurisdiktion

Dessa Användarvillkor och din användning av Webbsidan (och alla relationer utan kontraktsnatur som kan uppstå genom eller i samband med dem) ska regleras av och tolkas i enlighet med svensk materiell lag. Du accepterar det svenska domstolsväsendets exklusiva jurisdiktion för att avgöra tvister som kan uppkomma genom dessa Användarvillkor.

Integritetspolicy

Personuppgifter

SWESTONE SCANDINAVIA värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Det är SWESTONE SCANDINAVIAs målsättning att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Denna policy hjälper dig bl.a. att förstå vilken slags information SWESTONE SCANDINAVIA samlar in och hur denna används. Genom att godkänna policyn på Webbplatsen i samband med köp eller lämnande av uppgifter så samtycker du till behandling av dina personuppgifter i enlighet med nedan. Allt i enlighet med GDPR.

SWESTONE SCANDINAVIA, Sverige är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter behandlar vi och hur använder vi dina personuppgifter?

Vi kommer att behandla de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss eller som vi samlat in på Webbplatsen genom cookies i syfte att administrera dina köp och fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund. De personuppgifter som SWESTONE SCANDINAVIA behandlar är ditt personnummer, namn, kön, e-postadress, köp-, betal- och orderhistorik, betal- och kreditkortsnummer, leveransadress, IP-adress och telefonnummer.

Uppgifterna kan även användas för identifikation, direktmarknadsföring, kundundersökningar, nyhetsbrev samt för statistikändamål. Uppgifterna kan även användas för utskick per post, sms och e-post samt för marknadsföring och information via telefon, om du inte invänt mot detta. Du kan när som helst kontakta oss för att avbryta marknadsföring mot dig som kund.

Uppgifterna kan vidare komma att användas för att analysera köpvanor i syfte att förse dig med relevant information och marknadsföring samt för att förbättra Webbplatsen, betalningslösningar och betalningsprocesser. Behandling i syfte att förbättra betalningslösningar och betalningsprocesser kan inkludera behandling där dina personuppgifter, bl.a. ditt personnummer, överförs till andra bolag inom SWESTONE SCANDINAVIAs koncern och tredjepartsleverantörer för att ingå som analysunderlag. Personuppgifterna kan då även komma att samköras med uppgifter från andra register, t.ex. kreditupplysningsregister.

Ditt personnummer kommer också att behandlas i samband med köp på uppdrag av (eller på grund av krav från) betalnings- och kreditföretag som behöver detta i kreditupplysningssyfte.

Användningen av uppgifterna kan innebära samkörning med andra register, både inom Sverige, samt att dina personuppgifter överförs till, och behandlas av, andra bolag inom SWESTONE SCANDINAVIAs koncern samt SWESTONE SCANDINAVIAs samarbetspartners i ovan nämnda syften i enlighet med gällande lagar och regler. Uppgifterna kan även komma att samköras eller delas med myndigheter eller våra samarbetspartners för t.ex. tryck och distribution, samt betalningsförmedlare och kreditföretag för betalning eller kreditupplysning. SWESTONE SCANDINAVIA iakttar alltid största försiktighet vid sådana tillfällen.

Om hela eller delar av SWESTONE SCANDINAVIA verksamhet säljs eller integreras med annan verksamhet kan dina personuppgifter lämnas ut till våra rådgivare, eventuell köpare och dennes rådgivare och lämnas vidare till verksamhetens nya ägare.

SWESTONE SCANDINAVIA använder Googles annonstjänster. Du kan se mer om Googles insamling, delning och användning av data här.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

För att hålla de personuppgifter vi behandlar i säkert förvar har vi vidtagit flera säkerhetsåtgärder: Vi har implementerat säkerhetsrutiner och tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter såsom certifieringsteknik för webbläsare. Vidare har vi vederbörliga brandväggar och antivirusprogram för att skydda och förhindra obehörig tillgång till nätverket. Tillgång till de utrymmen där personuppgifterna lagras är begränsad och det krävs att de anställda identifieras för åtkomst.

SWESTONE SCANDINAVIA använder sig även bl.a. av SSL (Secure Socket Layer) som är ett protokoll för säker överföring av data via Internet (eller andra nätverk). Du som kund behöver kontrollera att SSL inte är avstängt i inställningarna för webbläsaren. I syfte att förhindra obehörig åtkomst vid behandling av ditt betal- eller kreditkortsnummer används även envägskryptering.

Hur länge sparas mina personuppgifter?

Om du samtyckt till att vara registrerad kund/medlem hos SWESTONE SCANDINAVIA sparas dina uppgifter tills du avregistrerar dig. Du kan när som helst avregistrera dig som kund. Om du inte registrerar dig som kund/medlem sparas dina uppgifter så länge det är nödvändigt utifrån krav i lag eller för att fullgöra SWESTONE SCANDINAVIAs eller SWESTONE SCANDINAVIAs Samarbetsparters åtaganden gentemot dig, t.ex. för att uppfylla leverans- eller garantiåtaganden.

Dina uppgifter sparas oavsett aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande personuppgiftslagstiftning.

Tillgång till, uppdatering och korrigering av dina personuppgifter

Du har, enligt gällande personuppgiftslagstiftning, rätt att en gång per kalenderår gratis få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig, oavsett hur dessa samlats in. Om du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran till oss. Begäran ska enligt gällande personuppgiftslagstiftning skickas in underskriven av dig per post till den adress som anges på Webbplatsen. Den kan alltså inte skickas per e-post.

SWESTONE SCANDINAVIA vill säkerställa att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Om någon av de uppgifter du lämnat till SWESTONE SCANDINAVIA förändras, t.ex. om du ändrar din e-postadress, namn eller betalningsuppgifter eller om du vill säga upp ditt användarkonto, vänligen lämna SWESTONE SCANDINAVIA korrekta uppgifter genom att skicka ett e-postmeddelande till: SWESTONE SCANDINAVIA. Du har rätt att när som helst begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.

Dina personuppgifter behandlas inte för ändamål som rör direkt marknadsföring om du motsätter dig sådan behandling. Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Sådan återkallelse kan begränsas till att endast avse del av behandlingen, exempelvis den som rör direkt marknadsföring.

Länkar

Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser. Denna Integritetspolicy gäller enbart Webbplatsen. När du länkas till annan webbplats bör du läsa den personuppgiftspolicy som gäller för den sidan. Notera att SWESTONE SCANDINAVIA inte tar ansvar för andra webbplatsers behandling av dina personuppgifter.

Ändringar i Integritetspolicy

SWESTONE SCANDINAVIA förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna Integritetspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna Integritetspolicy kommer att publiceras på Webbplatsen.